Geschiedenis

Geschiedenis

De werking van de ‘Toon Hermans Huizen’ in Nederlands-Limburg inspireerde om een soortgelijk huis te introduceren en te realiseren. Het ‘Inloophuis voor mensen met kanker en hun naasten’ had de bedoeling om complementair te werken met de, andere, bestaande projecten en initiatieven. Vijf partners stichtten met dit doel een vzw :

  • Het provinciebestuur Limburg

  • De stad Hasselt

  • De vzw Limburgs Kankerfonds

  • De vzw Limburgse Kankerstichting (Likas)

  • De vzw Tokap

Het huis opende zijn deuren in de Schrijnwerkersstraat in april 2003.

Belangrijk was het feit dat dit project, behoudens opleidingssteun vanuit de provincie Limburg en huisvestingssteun vanuit de stad Hasselt, van geen enkele andere officiële en/of structurele financiële steun kon genieten vanwege de overheid en dus volledig afhankelijk was van de steun van particulieren, bedrijven of andere privéinstellingen zoals serviceclubs e.a.

Na 10 jaar werking sloegen, het ‘Inloophuis Hasselt’ en het, intussen opgerichte ‘Fonds Erika Thijs’, de handen in elkaar en gingen op 16 mei 2013, de verjaardag van Erika Thijs, door het leven als ‘Huis Erika Thijs’. Het ‘Huis Erika Thijs’ blijft vooral de oorspronkelijke doelstellingen van het vroegere ‘Inloophuis’ handhaven.

Contacteer Huis Erika Thijs

Website by