Missie

Missie

 

  • Opvang bieden aan mensen met kanker en hun naasten in een moeilijke periode. De behoeften en wensen van de betrokkenen staan hierbij centraal.

  • Als wegwijzer fungeren (= informatieve ondersteuning) voor mensen met kanker en hun partners, familieleden en andere betrokkenen.

  • Een ontmoetingsplaats zijn voor al wie zich bij de problematiek van mensen met kanker betrokken voelt.

  • Een centraal en neutraal aanspreekpunt zijn rond de kankerproblematiek en op die manier aan netwerkvorming doen.

 

Contacteer Huis Erika Thijs

Website by