Waarom

Waarom

Ondanks de vorderingen in de strijd tegen kanker, eist deze ziekte immers nog elke dag nieuwe slachtoffers. In Limburg krijgen jaarlijks ruim 3000 mensen te horen dat zij kanker hebben.

Bij vrouwen gaat het dan vooral om borstkanker (31%) en bij mannen om prostaatkanker (28%) en longkanker (19%). Drie op vier van hen overleeft de ziekte.

Een van de voornaamste verbeteringen in de behandeling van kanker is de verschuiving van langdurige opnames in het ziekenhuis naar overwegend ambulante therapie. De geneeskunde van vandaag heeft immers een zo hoge mate van ontwikkeling bereikt dat het ziekenhuisverblijf drastisch verminderde.

Patiënten krijgen medicatie mee naar huis, ze komen dagelijks of enkele keren per week voor radiotherapie of chemotherapie naar het ziekenhuis. De overige dagen zijn ze thuis. De huidige ontwikkelingen hebben echter een hypotheek gelegd op de psychische nazorg van de patiënt. Ondanks alle inspanningen rest er nog weinig tijd en ruimte voor dit erg belangrijk sluitstuk van de behandeling. De tijd in het ziekenhuis wordt immers vooral besteed aan de behandeling van de patiënt. Hierdoor wordt veel meer zorg en steun van de onmiddellijke omgeving verwacht, terwijl de gezinsleden het meestal zelf al erg moeilijk hebben.

De patiënt is dus vooral aangewezen op familie, vrienden of kennissen om doorheen deze moeilijke periode te geraken.

Vooral na de medische behandeling krijgen de patiënten het moeilijk met de verwerking, ook patiënten die een goede prognose hebben en met goed resultaat zijn behandeld. Er wordt geschat dat twintig tot dertig procent van de vooralsnog genezen patiënten vastlopen in de verwerking van hun ziekte en de behandeling.

Er worden al vele waardevolle initiatieven binnen en buiten het ziekenhuis genomen. Desondanks is er nog een grote nood aan opvang en informatie voor mensen met kanker en hun omgeving.

Het 'Huis Erika Thijs’ is bedoeld om aan deze behoefte die mensen met kanker en hun familie hebben, tegemoet te komen.

Contacteer Huis Erika Thijs

Website by