Word jij ook vrijwilliger in ons Huis?

Werving:

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat een vrijwilliger zich gemiddeld gedurende 3 jaar inzet voor dezelfde organisatie. Gezien de steeds groeiende werking van het huis hebben we regelmatig nieuwe vrijwilligers nodig.

De taak van de vrijwilligers omvat een regelmatige permanentie van een halve dag per week waarin u samen met een collega vrijwilliger de gasten ontvangt, er naar luistert of ze doorverwijst of informatie bezorgt over de hulp die in Limburg of in de regio waar ze wonen, ter beschikking is. Ook het ondersteunen van de lesgevers tijdens de groepsactiviteiten en het Huis Erika Thijs vertegenwoordigen op evenementen kan een taak zijn.

 

Selectie:

 1. Engagementsgesprek: De kandidaat-vrijwilligers worden uitgenodigd voor een individueel gesprek met de coördinator en een psychotherapeutisch geschoolde adviseur. Tijdens dit gesprek wordt gepeild naar de motivatie, de verwachtingen en de verwerkingsstrategieën van de kandidaat. Dit gesprek gebeurt met behulp van een vragenlijst. Een ernstige selectie is noodzakelijk om een goede werking te kunnen garanderen. 
 2. Basisopleiding: De basisopleiding heeft tot doel de deskundigheid van de vrijwilliger te ontdekken en deze verder te ontwikkelen. Het gericht gebruik maken van zijn kwaliteiten en talenten en deze af te stemmen op de werking in het huis. 
 3. Evaluatie en ondertekening contract: Iedere vrijwilliger wordt na de basisopleiding, tijdens een individueel gesprek met de coördinator en de psychotherapeut, geïnformeerd over zijn mogelijkheden in het huis. Na een positieve evaluatie wordt een vrijwilligersovereenkomst ondertekend.

 

Opleiding:

Het basisprogramma heeft als doel de deskundigheid van de vrijwilliger te bevorderen en onderling afgestemd te geraken op de werking van het huis. De basisopleiding bestaat uit 11 dagdelen van 3 uur. Wij voorzien opleidingsmomenten voor maximum 20 deelnemers per groep. 

 1. Kennismaking
 2. Statuut van de vrijwilliger
 3. Kennismaking
 4. Medische aspecten van kanker
 5. Radiotherapie en rondleiding
 6. Sociale kaart
 7. Communicatie
 8. Belevingsaspecten rond kanker
 9. Zelfzorg
 10. Omgaan met rouw en verlies
 11. Concrete afspraken van het vrijwilligerswerk

 

Begeleiding en navorming:

 1. Briefing: Elke middag hebben de beide ploegen (voormiddag- en namiddagploeg) de mogelijkheid om de gebeurtenissen en ervaringen van die dag te bespreken, eventueel met hulp van de coördinator. 
 2. Intervisie: Wordt, in principe, zes wekelijks, in kleine groepjes met een externe psychotherapeut of een klinisch psychologe georganiseerd. Door de problematiek waarmee de vrijwilligers te maken krijgen, is regelmatige intervisie onontbeerlijk. Tijdens deze intervisie krijgen de vrijwilligers de mogelijkheid om hun problemen en/of emoties in verband met de werkzaamheden, ervaringen en communicatieve moeilijkheden, in het huis maar ook in de gesprekken met gasten te bespreken en te behandelen zodanig dat zij er, in die moeilijke situaties, optimaal leren mee omgaan. 
 3. Teamoverleg in de overlegvergaderingen: Gebeurt, regelmatig met een lid van de raad van bestuur, de coördinator en al de vrijwilligers. Hierbij worden praktische afspraken besproken en gemaakt en kan, eventueel, voor inhoudelijke vorming gebruikt worden. 
 4. Bijscholing: Wordt, in principe, in vier vormingsmomenten per jaar in functie van de noden van de vrijwilligers georganiseerd.
 5. Functioneringsgesprek: Gebeuren, in principe, jaarlijks.
 6. Evaluatiegesprekken: Het eerste evaluatiegesprek, gaat individueel door, 6 maanden na de start als vrijwilliger.

Voelt u zich geroepen om vrijwilliger te worden? Laat ons gerust iets weten via info@huiserikathijs.be of 011/43 32 99.

Word jij ook vrijwilliger in ons Huis?
menu

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x